merkenrecht

Merk registreren

Je wilt een merk registreren of beeldmerk vastleggen. Hier leggen we stap voor stap uit wat je daarvoor moet doen, inclusief een handleiding over merk vastleggen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), vroeger bekend als Benelux Merkenbureau Den Haag. Daarnaast gaan we in op de kosten voor het vastleggen van een merk en het verschil tussen merk en copyright. Tot slot geven we nog een paar handige tips.

Woordmerk en beeldmerk

Als er wordt gesproken over woordmerk en beeldmerk dan gaat het over twee verschillende zaken. Er zijn mensen die denken dat woordmerk en beeldmerk hetzelfde betekent, maar dan hebben zij het mis. Op deze pagina wordt u het verschil uitgelegd tussen woordmerk en beeldmerk.

Intellectueel eigendomsrecht

Als er gesproken wordt over intellectueel eigendomsrecht vragen veel mensen zich af waar men het over heeft. Daarom is het goed dit begrip onder de aandacht te brengen bij u. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop u, zonder dat u het misschien zelf weet, te maken kunt krijgen met intellectueel eigendomsrecht. Kort gezegd: auteursrechten (ook wel copyrights), merken en patenten.

Subscribe to RSS - merkenrecht