logo

Woordmerk en beeldmerk

Als er wordt gesproken over woordmerk en beeldmerk dan gaat het over twee verschillende zaken. Er zijn mensen die denken dat woordmerk en beeldmerk hetzelfde betekent, maar dan hebben zij het mis. Op deze pagina wordt u het verschil uitgelegd tussen woordmerk en beeldmerk.

Copyright logo

Als u een eigen website gaat maken, heeft u te maken met logo’s, copyrights en beeldmerken. Ook als u in opdracht voor anderen websites op gaat zetten heeft u hier mee te maken. Het gaat er om dat u unieke producten oplevert en daarom is het belangrijk dat u alles weet over copyright logo’s. Als u wordt gevraagd een uniek logo te ontwerpen dan moet dit logo nergens terug te vinden zijn, tenzij er toestemming is van de maker. Maar dit moet dan ook schriftelijk worden vastgelegd anders kunt u hier later problemen mee krijgen.

Copyright aanvragen

Als u tekstschrijver bent, fotograaf bent of ander werk verricht, is het voor u misschien heel normaal dat u Copyright aan moet vragen op uw werk, maar dat is niet nodig, overbodig zelfs. U heeft namelijk automatisch copyright wanneer het werk door u is vervaardigd en dus automatisch uw eigendom is, met alle rechten die daar uit voort vloeien. Dit recht geldt tot na de dood van degene die iets heeft gemaakt en gaat dan over op de nabestaanden.

Subscribe to RSS - logo