Portretrecht

Als er wordt gesproken over het portretrecht denken veel mensen aan bijvoorbeeld advocaten en rechtbanken. Dit komt vaak door het woord recht, dat doet vermoeden dat het iets met de rechtbank te maken heeft, maar het woord portretrecht heeft een totaal andere betekenis. Leest u maar snel verder dan komt u er zo achter wat de echte betekenis is van portretrecht.

Wat is portretrecht?

Een portretrecht is een recht van diegene die op het portret staat afgebeeld. Het zijn niet de auteursrechten, want iemand anders heeft de foto gemaakt. U bent de eigenaar van de foto, want u staat er op, het is een portret van u en dat betekent dat u het portretrecht heeft. Zo kan het zijn als de fotograaf uw foto graag wil gebruiken voor een tijdschrift dat hij eerst toestemming aan u moet vragen. De fotograaf is dan wel diegene die het portret heeft gemaakt, maar het is een foto van u. U staat er op en dat houdt in dat u recht heeft om hier over mee te praten.

Als u het niet wilt mag de fotograaf uw portret niet gebruiken. De fotograaf is niet bevoegd om een portret van u zonder meer te gebruiken in een tijdschrift of ten toon te stellen in een fotogalerij of een museum. Niet zonder uw toestemming. U kunt een aanklacht indienen als dit toch zonder voorafgaand overleg, toestemming gebeurt. U staat heel sterk in uw gelijk en kunt zelfs een schadevergoeding eisen.

De duur van portretrecht

Het portretrecht kan lange tijd voort duren. Het kan zijn dat het tien jaar duurt, maar het kan ook veel langer zijn. Misschien heeft u een foto laten maken en heeft de fotograaf na vijftien jaar uw portret gepubliceerd in een tijdschrift, u bent het hier niet mee eens want u heeft het portretrecht. U kunt hier dan wat aan doen want het is nog steeds uw portret. Wanneer u bent overleden en anderen gaan iets met uw portret doen, dan is er toestemming van de nabestaanden nodig. Als deze niet wordt gegeven mag een fotograaf nog steeds niets doen met uw portret.

Optreden tegen publicatie

Het kan zomaar zijn dat uw portret zonder toestemming wordt gepubliceerd. Het is dan van belang dat u gebruik maakt van uw portretrecht als u het hier niet mee eens bent. U kunt hierbij denken aan zedelijk belang. Het gaat namelijk om uw privacy. U wilt misschien wel niet dat anderen zien hoe u op de foto staat. Daarnaast kan iemand veel doen met een foto, er kunnen diverse veranderingen op worden aangebracht, soms worden mensen ook belachelijk gemaakt met een foto, of te schande gezet. Het is daarom belangrijk dat wanneer u dit op een of andere manier opmerkt, een vergeten foto van u duikt ineens ergens op, dat u gebruik maakt van uw portretrecht. U kunt vaak ook een vergoeding eisen wegens de geleden schade, de hoogte is afhankelijk van wat er met uw portret gedaan is. Heeft u er geldelijke schade door geleden of is het emotionele schade, die heel heftig kan zijn?