Intellectueel eigendomsrecht

Als er gesproken wordt over intellectueel eigendomsrecht vragen veel mensen zich af waar men het over heeft. Daarom is het goed dit begrip onder de aandacht te brengen bij u. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop u, zonder dat u het misschien zelf weet, te maken kunt krijgen met intellectueel eigendomsrecht. Kort gezegd: auteursrechten (ook wel copyrights), merken en patenten.

Wat houdt intellectueel eigendomsrecht in?

Bij intellectueel eigendomsrecht gaat het over de verzamelnaam van het recht hebben op intellectuele creaties. U kunt hierbij denken aan foto'’s, uitvindingen, teksten, software en merknamen. Maar als u waardevolle kennis in uw bezit heeft en u heeft hier een stuk over geschreven, dan is ook dit intellectueel eigendomsrecht. Het gaat namelijk over uw kennis die u met anderen deelt, en dit kan al betekenen dat het voor u van belang is dat deze kennis wordt gedeeld. Maar ondanks dat u de kennis wilt delen wilt u niet dat anderen hier hun slag mee gaan slaan, daarom wordt er gesproken over intellectueel eigendomsrecht.

Er zijn verschillende wetten opgesteld welke het intellectueel eigendom beschermen. Het eigendom wordt namelijk steeds belangrijker voor mensen. Denkt u maar eens aan de computers, ICT, programmeren en noem het allemaal maar op. Als u een uitvinding doet, wilt u graag de kennis bij u houden en niet dat iedereen hier mee te koop gaat lopen. Stel dat u een goede uitvinding heeft gedaan rondom de computers, dan wilt u graag deze kennis op de markt brengen en hier aan verdienen en niet anderen hier aan laten verdienen. Het is namelijk uw tijd, die u erin heeft gestoken en tijd is geld. Dus u heeft recht op de financiële voordelen, die er door uw uitvinding uit voort vloeien. Misschien heeft u een grandioos nieuw computerprogramma gemaakt. Prima daar mag dan iedereen van profiteren, maar dan dient er wel een financiële vergoeding tegenover te staan. Met dit geld kunt u waarschijnlijk weer nieuwe uitvindingen, of onderzoeken doen. Het blijft echter uw eigendom, totdat u bijvoorbeeld besluit deze rechten te verkopen. Het gaat natuurlijk niet alleen om geld, het is ook een kwestie van eer en trots.

"Onjuiste benaming"

Niet iedereen is het eens met de benaming. Programmeurs en vrije-informatie activisten zijn waarschijnlijk bekend met Richard Stallman (FSF, GNU) and Rick Falkvinge (oprichter Piratenpartij), die eraan vasthouden dat "intellectueel eigendom" totaal verschillende concepten onder een noemer proberen te vangen:

Bijvoorbeeld, auteursrechten zijn ontwerpen om auteurschap en kunst te bevorderen en het dekt de details van de uitdrukkingen van een werk. Patentwetgeving was bedoeld om de publicatie van bruikbare ideeën te stimuleren, met de prijs dat degene die publiceert er een tijdelijk monopolie over heeft - een prijs die het waard is in sommige velden en niet in andere (nvdr: Stallman is uitdrukkelijk tegen software patenten).

Het merkenrecht was daarentegen niet bedoeld om een specifieke manier van handelen te promoten, maar simpelweg om kopers te laten weten wat ze kopen. Wetgevers onder de invloed van de term "intellectueel eigendom" hebben het in een schema omgetoverd dat aanzet tot adverteren. En dit zijn slechts 3 van de vele wetten waaraan de term refereert.

Wie kan hulp bieden als u onrecht wordt aangedaan inzake het Intellectueel Eigendomsrecht?

Intellectueel Eigendomsrecht Advocaten zijn gespecialiseerd in het behandelen van dergelijke zaken. Het is van belang dat u deze belangrijke zaken laat behandelen door een specialist. Het is niet verstandig er zelf mee aan de slag te gaan. Laat u goed informeren door een advocaat. Hij zal te voren weten of het nut heeft om een bepaalde zaak aan te spannen. Hij zal u indien u verder gaat met de zaak de nodige bijstand kunnen verlenen, of het geheel voor u afhandelen. Een goede advocaat is zijn geld meer dan waard. Als u de zaak wint, kost het u helemaal niets, behalve tijd. Tot 2018 loopt er wel een proef voor letselschade, maar het is in Nederland nog niet toegestaan om op basis van no cure no pay te werken op het gebied van merkenrecht, auteursrechten en patenten.