Inbreuk auteursrecht

Als er wordt gesproken over inbreuk auteursrecht, dan gaat het over iemand die inbreuk heeft gepleegd op het auteursrecht van een ander. Dit mag niet. Auteursrecht is namelijk voor één persoon en mag niet zomaar door anderen worden gebruikt. Stel u heeft een boek geschreven en iemand anders heeft dit van u digitaal mogen lezen, dan bestaat de kans dat diegene met het boek naar een uitgeverij gaat en doet alsof het werk van hem is. Dit is inbreuk op auteursrecht, u heeft tenslotte tijd en aandacht besteed om het boek te schrijven en nu wil iemand anders er geld mee gaan verdienen door het uit te geven. Dat moet voorkomen worden. De uitgeverij is niet op de hoogte van deze wandaad, dus zij wordt niet aangeklaagd. Wel de persoon die het boek ten onrechte onder zijn naam aanbiedt is strafbaar.

Wat is precies een inbreuk van het auteursrecht?

Het zojuist genoemde voorbeeld gebruiken we ook in deze context om duidelijk uit te leggen wat inbreuk van het auteursrecht precies is. Wanneer er wordt gesproken over inbreuk gaat het over iemand die zonder toestemming creaties gaat verspreiden van u of gaat verveelvoudigen. Iemand kan bijvoorbeeld teksten welke door u zijn geschreven op internet gaan plaatsen, maar ook het afdrukken van boeken of een kopie maken van een dvd is inbreuk op auteursrechten, wanneer deze van u zijn. De inbreuk op auteursrechten kent ook andere namen, namelijk auteursrechtcriminaliteit of piraterij.

Auteursrechten overdragen

Het kan zijn dat u een boek heeft gemaakt en wilt uitgeven. U dient dan de auteursrechten over te dragen aan de uitgeverij omdat deze dan uw boek mag drukken en eventueel kleine wijzigingen kan aanbrengen wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Maar wanneer er handelingen worden verricht, veranderingen worden aangebracht waar u het niet mee eens bent dan kunt u toch optreden tegen deze handelingen, ze stop zetten, verhinderen als u wilt. Het gaat dan voornamelijk om situaties waarmee de persoonlijkheidsrechten geschonden worden en hiermee hoeft u geen genoegen te nemen. Dit kunt u adequaat aanpakken.

Verbieden

Het kan zijn dat u een boek heeft gemaakt en dat anderen dit op de markt hebben laten brengen. U kunt op deze manier de verdere verkoop van uw boek verbieden, stop laten zetten. De boeken worden allemaal terug gehaald uit de winkels. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt dankzij het auteursrecht. Het kan zijn dat het via de civiele procedure gedaan moet worden. Hierbij kunt u dan ook een vergoeding vragen voor de geleden schaden. Het kan zijn dat u een cd heeft gemaakt en dat deze gekopieerd is. Dit is ook illegaal, ook dat kan de maker een procedure tegen u beginnen want u heeft iets gedaan wat door de wet is verboden. Er zijn verschillende instanties in Nederland welke optreden tegen inbreuk auteursrecht. Zij willen dat mensen gestraft worden wanneer zij zomaar met uw rechten er vandoor gaan en daarom is het ook zo belangrijk dat het onder de aandacht wordt gebracht van iedereen. Handel er ook naar, laat het gewoon niet gebeuren en neem drastische maatregelen indien u toch slachtoffer wordt.