Copyright logo

Als u een eigen website gaat maken, heeft u te maken met logo’s, copyrights en beeldmerken. Ook als u in opdracht voor anderen websites op gaat zetten heeft u hier mee te maken. Het gaat er om dat u unieke producten oplevert en daarom is het belangrijk dat u alles weet over copyright logo’s. Als u wordt gevraagd een uniek logo te ontwerpen dan moet dit logo nergens terug te vinden zijn, tenzij er toestemming is van de maker. Maar dit moet dan ook schriftelijk worden vastgelegd anders kunt u hier later problemen mee krijgen.

Logo’s

Bij een bedrijf hoort een pakkend, herkenbaar logo, maar bij een website is dit ook van belang voor de eigenheid en bekendheid. Zeker wanneer mensen reclame willen maken voor hun bedrijf, wordt er vaak een website gemaakt waar ook het logo op wordt geplaatst, voor de herkenbaarheid. Dit logo kan op verschillende manieren worden weergegeven. Er kan worden gekozen voor een logo op de voorpagina, maar het logo kan voorkomen op andere pagina’s van de website. Het kan zijn dat het logo in elke hoek van de website voorkomt, zodat wanneer een bezoeker een pagina opent, ook direct het logo te zien krijgt.

Er zit een copyright op het logo van uw bedrijf, dit wordt ook wel het copyright logo genoemd. Anderen mogen niet zomaar van uw logo gebruik maken. Hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan u. Wanneer dat niet gebeurt, is het gebruik strafbaar. Anderen kunnen dan problemen krijgen en een boete krijgen opgelegd wanneer zij uw logo toch gebruiken. U kunt dan ook een procedure starten en geld eisen voor de geleden schade. Als uw gelijk wordt erkend, worden aan u alle gemaakte kosten vergoed.

Copyrights

Copyrights zijn belangrijk, deze krijgt u in Nederland automatisch. Het gaat er om dat u op de juiste manier aan kunt tonen dat het echt om uw logo gaat. Dit komt alleen ter sprake wanneer andere mensen uw logo ook gaan gebruiken. Wanneer u in het bezit bent van de oudste versie van het logo, het duidelijk dat het uw logo is en is het copyright logo dus ook uw eigendom en mogen anderen dit niet zonder uw toestemming gebruiken. Een copyright logo hoeft u niet meer zichtbaar te maken met een © of met een passende tekst. De auteursrechten liggen automatisch bij u. Dus geen gekke tekentjes meer op de website, alles is sowieso uw eigendom. Wanneer anderen het willen gebruiken dienen zij u toestemming te vragen en kopiëren is strafbaar.

Beeldmerken

Op een website komen ook beeldmerken voor. Het gaat dan om afbeeldingen, maar het kan dan ook gaan over een afbeelding met een tekst er bij. Er zijn veel bedrijven die hun naam in het logo zetten met het logo er naast. Ook hier zit copyright op. Niemand mag zomaar een logo van iemand overnemen en hier wat mee doen, bijvoorbeeld voor eigen gebruik aanwenden, dit moet altijd aangevraagd worden. Uw logo behoort uw bedrijf toe, met dit logo staat u bekend bij derden.