Copyright aanvragen

Als u tekstschrijver bent, fotograaf bent of ander werk verricht, is het voor u misschien heel normaal dat u Copyright aan moet vragen op uw werk, maar dat is niet nodig, overbodig zelfs. U heeft namelijk automatisch copyright wanneer het werk door u is vervaardigd en dus automatisch uw eigendom is, met alle rechten die daar uit voort vloeien. Dit recht geldt tot na de dood van degene die iets heeft gemaakt en gaat dan over op de nabestaanden. Pas 70 jaar na de dood van de maker komt het recht te vervallen en komt het werk terecht in het publieke domein.

Copyright aanvragen? Niet nodig!

Het is tegenwoordig niet meer nodig om Copyright aan te vragen. Sinds korte tijd is het in Nederland zo geregeld dat wanneer u een tekst, een foto of iets anders heeft gemaakt dat u automatisch het auteursrecht heeft. U hoeft geen speciale aanvraagprocedure aan te gaan, dit is vaak bij een merk of bij een octrooi (patent) wel het geval. Misschien moet u dan het auteursrecht aanvragen bij een speciale instantie? Nee. Ook dat is tegenwoordig niet meer nodig. U hoeft ook geen © of All Rights Reserved te vermelden op uw website, u heeft hoe dan ook het auteursrecht in handen, uw eigendomsrechten zijn voldoende beschermd.

Automatisch auteursrecht

Er is geen registratie meer nodig, u heeft automatisch het auteursrecht in handen. Dit zorgt er voor dat u niet lang bezig bent met het aanvragen van copyright, want u hoeft hier helemaal geen tijd aan te besteden, het wordt allemaal automatisch gedaan. Toch is het soms wel erg lastig om bewijzen te verzamelen, dat u de auteur bent van uw eigen werk. Het kan daarom toch nuttig zijn om een zogenoemde registratie te laten uitvoeren, het gaat er namelijk om dat u de oudste versie van het werk heeft, daarmee kunt u voldoende aantonen dat u de maker bent van het werk. Er zijn verschillende erkende instanties waar een registratie uitgevoerd kan worden. Dit kon vroeger worden gedaan bij de Belastingdienst, maar nu niet meer. Je kunt nu wel terecht bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Om voor u problemen te voorkomen (aantonen dat uw werk ook uw werk is) is het dus soms wel wenselijk copyright aan te vragen, maar het is niet meer verplicht gesteld in Nederland.

Eigen website

Mensen met een eigen website willen graag Copyright aanvragen, omdat zij niet willen dat er derden van hun website stukken openbaar gaan maken. Vaak wordt er gekozen om © of All Rights Reserved op een website te plaatsen, maar dit is nergens voor nodig, overbodig. Heeft u een eigen website en wilt u graag zorgen dat u auteursrechten heeft, dan kan het de keuze zijn dat u zichzelf toch laat registreren zodat u ook later aan kunt tonen dat u de auteur bent van het werk. In Nederland zijn de inwoners behoorlijk goed beschermd tegen misbruik van eigendom. Toch kunt u er voor kiezen zelf een extra beschermlaag te creëren door ondanks de vrijblijvendheid Copyright aan te vragen. Het gaat erom hoe U er zelf tegen aan kijkt, hoe zeker u bent van de rechtsbescherming en hoeveel waarde u hecht aan Copyright.

Voor uw eigen website kan het eventueel handig zijn om ervoor te zorgen dat deze wordt opgeslagen in de Time Machine van archive.org, op die manier is het erg makkelijk om aan te tonen dat uw site het eerste online was met specifieke content. In principe hoef je hier ook niks voor te doen. Als je robots.txt goed staat ingesteld gaat dit allemaal vanzelf.